Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Tháng Ba 2018

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
9
 
 
 
 
1
(All day)
Lời Chúa
Lc 16,19-31
2
(All day)
Lời Chúa
Mt 21,33-34.45-46
3
(All day)
Lời Chúa
Lc 15,1-3.11-32
10
4
(All day)
Lời Chúa
Ga 2,13-25
5
(All day)
Lời Chúa
Lc 4,24-30
6
(All day)
Lời Chúa
Mt 18,21-35
10
(All day)
Lời Chúa
Lc 18,9-14
11
11
(All day)
Lời Chúa
Ga 3,14-21
12
(All day)
Lời Chúa
Ga 4,43-54
13
(All day)
Lời Chúa
Ga 5,1-3a.5-16
14
(All day)
Lời Chúa
Ga 5,17-30
15
(All day)
Lời Chúa
Ga 5,31-47
16
(All day)
Lời Chúa
Ga 7,1-2.10.25-30
17
(All day)
Lời Chúa
Ga 7,40-53
(All day)
Lời Chúa
Ga 7,40-53
12
18
(All day)
Lời Chúa
Ga 12,20-33
20
(All day)
Lời Chúa
Ga 8,21-30
21
(All day)
Lời Chúa
Ga 8,31-42
22
(All day)
Lời Chúa
Ga 8,51-59
23
(All day)
Lời Chúa
Ga 10,31-42
13
26
(All day)
Lời Chúa
Ga 12,1-11
27
(All day)
Lời Chúa
Ga 13,21-33.36-38
28
(All day)
Lời Chúa
Mt 26,14-25
29
(All day)
Lời Chúa
Ga 13,1-15
31
(All day)
Lời Chúa
Mc 16, 1-8