Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Hai 28 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 20,17-28