Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Hai 16 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,23-27