Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Hai 15 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 9,22-25