Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Hai 14 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 6,1-6.16-18