Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Hai 9 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 7,31-37