Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Hai 8 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 7,24-30