Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Hai 7 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 7,14-23