Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Hai 4 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 1,29-39