Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Hai 1 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 6,7-13