Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Giêng 27 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 4,35-41