Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Giêng 26 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 10,1-9