Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Giêng 23 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 3,31-35