Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Giêng 17 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 3,1-6