Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Giêng 16 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 2,23-28