Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Giêng 15 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 2,18-22