Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Giêng 14 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 1,35-42