Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Giêng 12 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 2,1-12