Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Giêng 9 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 1,21b-28