Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Giêng 3 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 1,29-34