Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Mười Hai 17 2017

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
17
(All day)
Lời Chúa
Ga 1,6-8.19-28
18
19
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,5-25
20
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,26-38
21
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,39-45
22
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,46-56
23
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,57-66