Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Mười 15 2017

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
15
(All day)
Lời Chúa
Mt 22,1-14
16
17
18
19
20
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,1-7
21
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,8-12