Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Mười 8 2017

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
8
(All day)
Lời Chúa
Mt 21,33-43
9
10
(All day)
Lời Chúa
Lc 10,38-42
11
12
(All day)
Lời Chúa
Lc 11,5-13
13
(All day)
Lời Chúa
Lc 11,15-26
14