Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Mười 1 2017

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1
2
3
(All day)
Lời Chúa
Lc 9,51-56
4
5
(All day)
Lời Chúa
Lc 10,1-12
6
7