Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Bảy 2 2017

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
2
(All day)
Lời Chúa
Mt 10, 37-42
3
4
(All day)
Lời Chúa
Mt 8,23-27
5
(All day)
Lời Chúa
Mt 8, 28-34
6
7
8
(All day)
Lời Chúa
Mt 9,14-17