Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 30 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 2,36-40