Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 29 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 2,22-35