Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Mười Hai 24 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,26-38