Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,57-66