Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 22 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,46-56