Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Mười Hai 21 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,39-45