Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Mười Hai 20 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,26-38