Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Mười Hai 19 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,5-25