Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Mười Hai 17 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 1,6-8.19-28