Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 16 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 17,9a.10-13