Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Mười Hai 14 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 11,11-15