Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Mười Hai 12 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 18,12-14