Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Mười Hai 10 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 1,1-8