Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 9 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 9,35.10,5a.6-8