Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Mười Hai 6 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 15,29-37