Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Mười Hai 5 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 10,21-24