Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Mười Một 29 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 21,12-19