Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Mười Một 28 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 21,5-11