Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Mười Một 20 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 18,35-43