Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Mười Một 14 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 17,7-10