Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Mười Một 13 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 17,1-6