Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Mười Một 12 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 25,1-13