Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Mười Một 8 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 14,25-33