Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Mười Một 6 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 14,12-14