Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Mười Một 5 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 23,1-12